Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI IOE QUA MẠNG CẤP HUYỆN 2013-2014

HỌC SINH ĐẠT GIẢI IOE CẤP HUYỆN
 NĂM HỌC 2013 - 2014
STT ID Họ và tên Giới tính Ngày sinh Lớp Điểm thi Xếp giải
1 1200439677 Trần Thị Ngọc Minh Nữ 4/9/2004 4 1180 Khuyến khích
  Triệu Đông, ngày 20 tháng 01 năm 2014