Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

KẾT QUẢ IOE CÂP HUYỆN 2012-2013

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO XẾP GIẢI THI IOE CẤP HUYỆN
TRIỆU PHONG NĂM HỌC 2012 - 2013
Khoá thi ngày 12 tháng 1 năm 2013
STT ID Họ và tên Điểm Trường Xếp giải Lớp
1 110166757 Lê Văn Huy  980 Trường Tiểu học Triệu Đông Giải ba 3
2 104986309 lehuu thong   1140 Trường Tiểu học Triệu Đông Giải nhì 4
3 109443282 Nguyen hoai nam   1120 Trường Tiểu học Triệu Đông Giải nhì 4
4 108545652 Trần Hoàng Duy   1120 Trường Tiểu học Triệu Đông Giải nhì 4
5 108375217 Phương Thế Ngọc   990 Trường Tiểu học Triệu Đông Khuyến khích 4
             
Triệu Phong, ngày 17 tháng 1 năm 2013
TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Phước Hoà