Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

Kế hoạch tháng 5/2012

 

KẾ HOẠCH THÁNG 5
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 4
 1. Chuyên môn:
- Thực hiện nghiệm túc kế hoạch dạy học .Duy trì tốt các nề nếp dạy và học,
- Tiến hành ôn tập, phụ đạo cho HS  chuẩn bị kiểm tra định kỳ lần IV
- Hoàn thành các môn nhận xét ( Hỏi GV để nắm thông tin)
- Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ sổ sách và các điều kiện để đón đoàn KT của Ngành
           2.Tài vụ- Văn phòng
- Kiểm tra, nghiệm thu XD nhà bếp ,
- Rút kinh phí TX Quý I/2012, rút KP Seqap tháng 1,2,3.
- Quyết toán QI/2012 KP thường xuyên, KP Seqap
-Triển khai tốt công tác làm hồ sơ CBCC
- Lưu ý: Giải quyết chế độ BHTT cho GV và HS.....
- Đôn đốc các GVCN thu nộp các khoản tiền trên 97%, còn lại một số em chưa thu được do các năm trước không nộp năm nay cũng vẫn chưa nộp,và các em gia đình quá khó khăn.
- Nhận và cấp phát lương tháng 4/2012 cho cán bộ giáo viên đầy đủ.
          3.Thư viện
- Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách nhân kỉ niêm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4.
- Cho giáo viên và học sinh đọc, mượn sách theo lịch.
- Giới thiệu cho giáo viên chủ nhiệm các sách tham khảo phục vụ cho việc ôn tập và kiểm tra cuối năm.
- Tiến hành sắp xếp lại phòng thư viện – thiết bị ở cả hai khu vực.
 Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách đón các đoàn kiểm tra
          4. Đội TN
- Toàn Liên đội Duy trì tốt hoạt động giữa giờ và mọi nề nếp học đường.
- Kiểm tra, đánh giá- xếp loại, thi đua cuối năm trong toàn liên đội.
- Đã tổng kết phong trào “Nuôi heo đất”, tổng cộng: 5.377.000đ (Tiêu biểu là các lớp: 5A (Cô Ái Nga):500.000 đ, 5B (Cô Lương): 500.000 đ, 4C (Cô Yến A):500.000 đ, 4A (Cô Yến B):464.000 đ,3A (Cô Lê Lý: 354.000 đ….
- Đã liên hệ và xin Ban Từ thiện phật giáo tỉnh QT được 6 xuất học bổng (mỗi xuất trị giá: 600.000 đ)
- Đã chuẩn bị tốt mọi công việc để đón đoàn kiểm tra của cấp trên cuối năm
      Lưu ý: Việc phát động tiền ‘ Thắp sáng ước mơ” kế hoạch đã đề ra, đến nay kết quả như thế nào????
     *Tồn tại chung:
 -Kiện toàn Ban biên tập trang Web
 -Thanh toán tiền BHTT cho HS chậm
 -Chưa triển khai đánh giá HT theo chuẩn quy định
      II. KẾ HOẠCH THÁNG 5
 Chủ đề: Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu.  
 1. Tư tưởng chính trị:
     - Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc và kịp thời kế hoạch nhà trường đề ra.
     - Giáo dục học sinh lòng kính yêu Bác, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
 2. Chuyên môn:
    - Tiếp tục duy trì tốt nề nếp dạy và học, hoàn thành chương trình giảng dạy (T.35).
    - Tiến hành kiểm tra định kì lần 4. Nghiêm túc thực hiện công tác coi, chấm thi.
    - Đánh giá xếp loại học sinh; xét lên lớp, thi lại, rèn luyện thêm trong hè theo đúng TT32/ BGD.
    - Báo cáo chính xác kịp thời đầy đủ các thông tin chuyên môn:
       +Tổng hợp chất lượng,
       +Bản tổng kết lớp, tổ khối, biên bản trích ngang tổng kết khối
       +Danh sách HSG, HS tiên tiến ( viết bằng chữ in hoa ),
       +Danh sách HS theo mẫu chuyên môn quy định
       +Danh sách học sinh HTCTTH
   - Hoàn thành sổ điểm, học bạ theo qui định
   - Duyệt sổ điểm, học bạ, xét học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học.
   - Các tổ khối thực hiện tốt công tác xét thi đua cuối năm học
   - Tổ chức tổng kết học sinh toàn trường
          * Lưu ý: sau khi tổng kết khối xong, các tổ khối trưởng nộp toàn bộ hồ sơ khối về chuyên môn
 3. Tài vụ- Văn phòng:
   - Giải quyết kịp thời chế độ quyền lợi cho GV
   - Kiểm kê tài sản cuối năm học. Hoàn thành trước 25/5
   - Quyết toán thu chi năm học 2011-2012
   - Tiếp tục tổ chức ăn bán trú , theo dõi, kiểm tra ăn bán trú. Tổng kết công tác ăn bán trú. Hoàn thành báo cáo tổng kết SEQAP và nộp PGD đuungs thời gian quy định
Rút kinh phí SEQAP thÁNG 4,5
    - Tổng hợp kết quả thu nộp năm học 2011-2012
    - Tiến hành thu các nguồn quỹ còn tồn động ở HS. Báo cáo danh sạch HS chưa hoàn thành các khoản thu nộp cho Ban Đại diện CMHS để có kế hoạch truy thu.
   - Chuẩn bị kinh phí để tổng kết và khen thưởng cuối năm.
   - Hoàn thành hồ sơ hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định của cấp trên
   - Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ SEQAP để đón đoàn kiểm toán nhà nước
   - Đánh máy, in ấn các biểu mẫu liên quan tổng kết để phát cho giáo viên kịp thời.
   - Thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo theo yêu cầu của PGD và của trường.
   - Nộp báo cáo tổng kết năm học trước ngày 10/5.
   - Nộp các biểu mẫu thống kê chất lượng, HTCTTT cho PGD trước 14/5
   - Thu học bạ, sổ điểm cuối năm học.
   - Cập nhật sổ khen thưởng GV, HS.
Nộp hồ sơ CBCC cho phòng Nội Vụ
   - Hoàn thành danh sách học sinh hoàn thành bậc tiểu học.( In mẫu danh sách HS hoàn thành chương trình bậc TH để phát cho GV lớp 5 ).
   - Đánh máy các quyết định khen thưởng cuối năm.
   - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và dự kiến kế hoạch năm học 2011-2012
 4. Thư viện- Thiết bị:
   - Giới thiệu sách, điểm sách về chủ đề ‘’ Bác Hồ kính yêu ‘’.
   - Tiến hành kiểm kê thiết bị, ĐDDH ở tủ thiết bị các lớp, đối chiếu với sổ theo dõi TB đầu năm đồng thời kiểm tra các trang thiết bị khác của thư viện ,thu hồi sách và tài liệu giảng dạy, thiết bị
   - Thực hiện tốt công tác KK tài sản TV-TB, hoàn thành hồ sơ kiểm kê trước 28/5
   - Xử lý kho sách, thiết bị. Có kế hoạch bảo quản kho sách và thiết bị trong thời gian nghỉ hè.
    - Tổng kết công tác thư viện- Hoàn thành hồ sơ cuối năm
 5. Đội thiếu niên:
+ Tiếp tục duy trì các nề nếp học sinh, chú trọng công tác vệ sinh trường học,
+ Thực hiện tốt công tác tổng kết, đánh giá xếp loại thi đua cuối năm
+ Có kế hoạch bàn giao HS về sinh hoạt với địa phương.
+ Xét chọ HS nghèo để tặng quà từ phong trào “ Nuôi heo đất”
+ Tổ chức tổng vệ sinh trường lớp
+ Tập duyệt đội treoongs cờ chuẩn bị tổng kết năm học
 6. Các hoạt động khác:
   -Tiến hành bổ sung toàn bộ minh chứng của năm học 2011-2012 ở hồ sơ KĐCLGD
   -Cập nhật trang Web (Cập nhật các thông tin về nhà trường, hoạt động chuyên môn, các đoàn thể năm học 2011-2012)
   - Đánh giá xếp loại công chức cuối năm học
   - Đánh giá theo chuẫn nghề nghiệp GVTH
   - Tổng hợp học sinh thuộc diện cận nghèo.
   - Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổng kết năm học
   - GV phòng Nhạc- Họa- Tin niêm phong cửa và bàn giao chìa khóa cho bảo vệ trường đồng thòi bàn giao hồ sơ cho chuyên môn
 * Lưu ý: Kế toán trực tiếp nhận bàn giao tài sản ở các phòng Tin - Nhạc - Họa sau đó thực hiện công tác niêm phong, giao chìa khóa cho bảo vệ trường.
     -Xét tặng quà cho học sinh nghèo
    -Sau khi tổng kết HS xong, GVCN phát sổ liên lạc cho HS, sau đó thu lại và gỏi về chuyên môn
    - HS lớp 5 tặng quà lưu niệm cho trường
                        ******************************************