Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

DANH SACH DỰ THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG CẤP TỈNH 2011-2012

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU ĐÔNG  
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG NĂM HỌC 2011 - 2012
  KHỐI LỚP 5  
STT ID Họ và tên Học sinh trường Điểm thi cấp huyện Xếp giải
1 7175447 Lê Cảnh Nam Trường Tiểu học Triệu Đông 300 Nhất
2 10215990 Le Thi Khanh Linh Trường Tiểu học Triệu Đông 300 Nhất
3 8384311 Lê Bá Minh Nhật Trường Tiểu học Triệu Đông 300 Nhất
4 10508332 Le Thi Dieu Huyen Trường Tiểu học Triệu Đông 300 Nhất
5 10506021 Hoang Nguyen Bich Trường Tiểu học Triệu Đông 300 Nhất
6 8385412 Le Nhat Vy Trường Tiểu học Triệu Đông 300 Nhất
7 7175585 Lê Thùy Na Trường Tiểu học Triệu Đông 300 Nhất
8 8385122 Duong Dinh Quang Trường Tiểu học Triệu Đông 300 Nhất
9 7174633 Hoàng Thị Thu Sương Trường Tiểu học Triệu Đông 275 Ba
10 8384576 Le Thi Huong Trường Tiểu học Triệu Đông 270 Ba
11 8780856 Le Thi Ngoc Thao Trường Tiểu học Triệu Đông 265 KK
12 9176227 Tran Thi Ai Nhi Trường Tiểu học Triệu Đông 255 KK
13 7174352 Trần Minh Khang Trường Tiểu học Triệu Đông 230  
      Triệu Đông, ngày 29 tháng 3 năm 2012
           
      Võ Hồng Phong