Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

Lịch thi giải toán qua mạng cấp Tỉnh

 

LỊCH THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG CẤP TỈNH
Vòng 17: Ngày 06/04/2012 (thứ sáu)


Ca thi
Khối lớp
Thời gian thi
Ca 1
3 và 5
7 giờ 15    đến    9 giờ 15
Ca 2
1 ; 2  và 4
9 giờ 30    đến   11 giờ 30
Ca 3
7 và 9
13 giờ 15   đến   15 giờ 15
Ca 4
6 và 8
15 giờ 30   đến   17 giờ 30

Vòng 18: Ngày 13/04/2012 (thứ sáu)
Ca thi
Khối lớp
Thời gian thi
Ca 1
3 và 5
7 giờ 15    đến    9 giờ 15
Ca 2
1 ; 2  và 4
9 giờ 30    đến   11 giờ 30
Ca 3
7 và 9
13 giờ 15   đến   15 giờ 15
Ca 4
6 và 8
15 giờ 30   đến   17 giờ 30

Tin từ BTC