Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

DANH SÁCH DỰ THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011-2012

STT SBD ID Họ và tên Lớp Trường
1   10549372 Trần Vũ Thùy Dương 1 TH Triệu Đông
2   5609615 Lê Bá Thành Nhân 1 TH Triệu Đông
3   9785043 Trương Võ Chí Cường 2 TH Triệu Đông
4   2837950 Hoàng Nguyễn Trà My 2 TH Triệu Đông
5   9928184 Lê Anh Quốc 2 TH Triệu Đông
6   6544755 Trần Hoàng Duy 3 TH Triệu Đông
7   10506021 Hoàng Nguyễn Bích 5 TH Triệu Đông
8   8384576 Lê Thị Hường 5 TH Triệu Đông
9   10508332 Lê Thị Diệu Huyền 5 TH Triệu Đông
10   7174352 Trần Minh Khang 5 TH Triệu Đông
11   10215990 Lê Thị Khánh Linh 5 TH Triệu Đông
12   7175585 Lê Hoàng Thùy Na 5 TH Triệu Đông
13   7175447 Lê Cảnh Nam 5 TH Triệu Đông
14   8384311 Lê Bá Minh Nhật 5 TH Triệu Đông
15   9176227 Trần Thị Ái Nhi 5 TH Triệu Đông
16   8385122 Dương Đình Quang 5 TH Triệu Đông
17   7174633 Hoàng Thị Thu Sương 5 TH Triệu Đông
18   8780856 Lê Thị Ngọc Thảo 5 TH Triệu Đông
19   8385412 Lê Nhật Vy 5 TH Triệu Đông