Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

Danh sách IOE cấp tỉnh

 DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI IOE CẤP TỈNH - LỚP 3
STT ID Họ và tên Lớp Trường Điểm
1 91471498 Lê Hữu Thông 3 Trường Tiểu học Triệu Đông 290
2 86949593 Trần Hoàng Duy 3 Trường Tiểu học Triệu Đông 260
3 94113771 Hoài Nam 3 Trường Tiểu học Triệu Đông 260
4 88497140 Lê Cảnh Hoàng Duy 3 Trường Tiểu học Triệu Đông 260
5 91574882 Lê Thị Thu Hà 3 Trường Tiểu học Triệu Đông 260
6 91544945 Trần Vũ Nhật Linh  3 Trường Tiểu học Triệu Đông 250
7 91369650 Hoàng Đại phong 3 Trường Tiểu học Triệu Đông 210