Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

Cán bộ giáo viên khối Văn phòng

 

Họ và tên: Lê Dụng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/01/1952
Chổ ở: Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: THSP
Chức vụ: Bí thư chi bộ - Văn phòng
Email:

Họ và tên: Phan Thị Thúy Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/01/1975
Chổ ở: Phường 2-TXQT-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: THSP
Chức vụ: TPT Đội
Email:

 

Họ và tên: Lê Thị Bích Vân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/10/1967
Chổ ở: Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Chức vụ: Giáo viên-Thủ quỹ
Email:

 

Họ và tên: Trần Thị Nga Thúy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/10/1986
Chổ ở: Vĩnh Tú-Vĩnh Linh-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: Trung cấp |
Chức vụ: Thư viện
Email:

 

Họ và tên: Trương Thị Hồng Hạnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/02/1981
Chổ ở: Triệu Thành-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
|Chức vụ: Kế toán
Email: