Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

Danh sách giáo viên khối 5

 

Họ và tên: Hoàng Thị Hường
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/10/1957
Chổ ở: Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: THSP
Chức vụ: Khối trưởng
Email:

Họ và tên: Võ Thị Bích Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/02/1982
Chổ ở: Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Chức vụ: Giáo viên
Email:

Họ và tên: Hoàng Thị Ái Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/07/1975
Chổ ở: Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Chức vụ: Giáo viên
Email:

Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc Dung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/02/1973
Chổ ở: Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Chức vụ: Giáo viên
Email:

 

Họ và tên: Lê Bá Hạnh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 14/04/1974
Chổ ở: Triệu Thành-Triệu Phong-Quảng Trị|
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Chức vụ: Giáo viên
Email:

Họ và tên: Võ Hồng Phong
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/05/1981
Chổ ở: Phường 2-TXQT-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Chức vụ: Giáo viên
Email: vohongphongqt@gmail.com