Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

Danh sách giáo viên khối 4

 

Họ và tên: Võ Thị Huỳnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/08/1965
Chổ ở: Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Chức vụ: Khối trưởng
Email:

Họ và tên: Trần Thị Yến (b)
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/01/1972
Chổ ở: Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Chức vụ: Giáo viên
Email:

Họ và tên: Trần Thị Yến (a)
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/02/1969
Chổ ở: Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: THSP
Chức vụ: Giáo viên
Email:

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Lan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh:10/09/1962
Chổ ở: Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: THSP
Chức vụ: Giáo viên
Email:

Họ và tên: Võ Thủ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/04/1956
Chổ ở: Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: THSP
Chức vụ: Giáo viên
Email:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giới tính: Nũ
Ngày sinh: 01/01/1973
Chổ ở: Phường 3-TXQT-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Chức vụ: Giáo viên
Email: