Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

Danh sách giáo viên khối 3

 

Họ và tên: Võ Thị Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh:15/11/1972
Chổ ở:Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: THSP
Chức vụ: Khối trưởng
Email:

Họ và tên: Lê Thị Mỹ Hạnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/05/1976
Chổ ở: Triệu Thành-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Chức vụ: Giáo viên
Email:

Họ và tên: Lê Thị Lý
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/05/1969
Chổ ở: Phường 2-TXQT-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: THSP
Chức vụ: Giáo viên
Email:

Họ và tên: Lê Thị Thanh Nhàn
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/12/1965
Chổ ở:  Phường 2-TXQT-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Chức vụ: Giáo viên
Email:

Họ và tên: Hoàng Minh Nam
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 14/05/1967
Chổ ở: Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Chức vụ: Giáo viên
Email:

Họ và tên: Phan Bốn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/05/1958
Chổ ở:Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: THSP
Chức vụ: Giáo viên|
Email:

 

Họ và tên: Lê Thị Trinh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/06/1969
Chổ ở: Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Chức vụ: Giáo viên
Email: