Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

Danh sách giáo viên khối 2

 

Họ và tên: Lê Thị Thương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/06/1959
Chổ ở: Phường 2-TXQT-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: THSP
Chức vụ: Khối trưởng
Email:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền Thương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/09/1985
Chổ ở: Triệu Hòa-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Chức vụ: Giáo viên
Email:

 

Họ và tên: Trần Thị Nhung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh:20/02/1977
Chổ ở: Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Chức vụ: Giáo viên
Email:

Họ và tên: Hoàng Thị Phương Dung|
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/07/1965
Chổ ở: Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Chức vụ: Giáo viên
Email:

Họ và tên: Trần Thị Lý
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/02/1964
Chổ ở:Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: THSP
Chức vụ: Giáo viên
Email:

Họ và tên: Lê Thị Thanh Hằng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/07/1977
Chổ ở: Phường 3-TXQT-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: THSP
Chức vụ: Giáo viên
Email: