Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

Danh sách giáo viên khối 1

 

Họ và tên: Lê Thị Gái
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/07/1972
Chổ ở: Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Chức vụ: Khối trưởng
Email:

Họ và tên: Hoàng Thị Diện
Giới tính: Nữ
Ngày sinh:12/12/1976
Chổ ở: Trị trấn Ái Tử-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Chức vụ: Giáo viên
Email:

 

Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ Lương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/051976
Chổ ở: Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Chức vụ: Giáo viên
Email:

Họ và tên: Hoàng Thị Hoa Lý
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/051956
Chổ ở: Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: THSP
Chức vụ: Giáo viên
Email:

Họ và tên: Lê Thị Năm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/03/1965
Chổ ở: Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Chức vụ: Giáo viên
Email:

Họ và tên: Võ Thị Oanh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/01/1965
Chổ ở: Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: THSP
Chức vụ: Giáo viên
Email: