Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

CUỘC SỐNG QUANH EM

BÀI: 10
VẼ TRANH

I. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI
-Nội dung vẽ tranh đề tài cuộc sống quanh em rất phong phú.
-Có thể vẽ những nội dung phản ánh cuộc sống con người và thiên nhiên.
Bài 10: VẼ TRANH ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM

TRÒ CHƠI TÌM NHANH-HIỆU QUẢ
-Thảo luận nhóm: 30s
-Cử thành viên lên bảng viết nhanh… 40s
Tìm nhiều nội dung vẽ tranh đề tài cuộc sống quanh em. Nhận xét bài của nhóm 3
Tìm nhiều nội dung vẽ tranh đề tài cuộc sống quanh em. Nhận xét bài của nhóm 4
Hãy tìm nhiều nội dung vẽ tranh đề tài cuộc sống quanh em. Nhận xét bài của nhóm 1
Hãy tìm nhiều nội dung vẽ tranh đề tài cuộc sống quanh em. Nhận xét bài của nhóm 2Bài 10: VẼ TRANH ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM

II. CÁCH VẼ.
Bài 10: VẼ TRANH ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM

a
b
c
1
2
3
Cách sắp xếp bố cục nào hợp lý nhất.
Bài 10: VẼ TRANH ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM

a
d
c
b

- Tìm bố cục vẽ phác mảng chính, mảng phụ.
Bài 10: VẼ TRANH ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
-Vẽ hình vào các mảng
-Vẽ màu

-Vẽ màu
Bài 10: VẼ TRANH ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI
-Nội dung vẽ tranh đề tài cuộc sống quanh em rất phong phú.
-Có thể vẽ những nội dung phản ánh cuộc sống con người và thiên nhiên.
II. CÁCH VẼ.
1. Tìm bố cục.
2. Vẽ hình .
3. Vẽ màu.
III. BÀI TẬP.
Vẽ một bức tranh đề tài
Cuộc sống quanh em.

Bài 10: VẼ TRANH ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM

Nhận xét bài vẽ tranh đề tài cuộc sống quanh em
. Nội dung đề tài.
. Bố cục tranh vẽ.
. Hình vẽ.
Bài 10: VẼ TRANH ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
. Màu sắc.
I. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI
-Nội dung vẽ tranh đề tài cuộc sống quanh em rất phong phú.
-Có thể vẽ những nội dung phản ánh cuộc sống con người và thiên nhiên.
II. CÁCH VẼ.
1. Tìm bố cục.
2. Vẽ hình .
3. Vẽ màu.
III. BÀI TẬP.
Vẽ một bức tranh đề tài cuộc sống quanh em.

Bài 10: VẼ TRANH ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM

VẼ TRANH
 

TIN KHÁC

Trang: 1 
  • Cuộc sống quanh em 17/04/2010