Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN TOÁN QUA MANG CHÍNH THỨC 2013-2014

 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU  ĐÔNG

 

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN DỰ THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2013-2014

TT

Số ID

Họ và tên

Giới

Học sinh trường

Khối (lớp)

Điểm thi cấp trường

1

20890376

Võ Tuấn

Khanh

Nam

TH Triệu Đông

1

300

2

20349270

Trương Võ Ngân

Nữ

TH Triệu Đông

2

300

3

1906778

Lê Anh

Quốc

Nam

TH Triệu Đông

4

300

4

21455336

Hoàng Nguyễn Trà

My

Nữ

TH Triệu Đông

4

300

5

20351011

Trương Võ Chí

Cường

Nam

TH Triệu Đông

4

300

6

24363637

Lê Cảnh  Hoàng

Duy

Nam

TH Triệu Đông

5

300

7

19949665

Lê Bá

Tiến

Nam

TH Triệu Đông

5

300

8

22272875

Võ Thị Mỹ

Hương

Nữ

TH Triệu Đông

5

300

9

23473842

Võ Quang

Huy

Nam

TH Triệu Đông

5

300

10

19862345

Lê Đức

Thịnh

Nam

TH Triệu Đông

5

300

11

18592530

Trần Hoàng Thái

Dương

Nam

TH Triệu Đông

5

290

12

23475714

Nguyễn Hoài

Nam

Nam

TH Triệu Đông

5

290

13

23473328

Trần Hoàng

Duy

Nam

TH Triệu Đông

5

290

14

20907948

Trần Thị Thanh

Tuyền

Nữ

TH Triệu Đông

5

290

15

19953281

Lê Hữu

Thông

Nam

TH Triệu Đông

5

290

16

23475243

Lê Thị Thu

Thảo

Nữ

TH Triệu Đông

5

290

17

22273415

Lê Thị Kim

Oanh

Nữ

TH Triệu Đông

5

290

18

19957747

Lê Thị

Diễm

Nữ

TH Triệu Đông

5

280

19

24083856

Trần Vũ Nhật

Linh

Nữ

TH Triệu Đông

5

280

20

19861621

Lê Thị Lan

Anh

Nữ

TH Triệu Đông

5

280

21

23475908

Lê Thị Thu

Nữ

TH Triệu Đông

5

270

22

23474175

Hoàng Việt

Nhật

Nam

TH Triệu Đông

5

270

23

19949178

Nguyễn Thị Tú

Như

Nữ

TH Triệu Đông

5

270

 (Hồng Phong)