Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

HỌC SINH ĐẠT GIẢI TOÁN QUA MẠNG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU ĐÔNG
 
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TOÁN QUA MẠNG CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2012-2013
 

STT
ID
Họ và tên
Khối
Xếp giải
Đội tuyển
KHỐI 5
1
13621192
Vo Thi Kim Lien
5
Nhất
Đội tuyển
2
16657711
Võ Trần Hoàng
5
Nhất
Đội tuyển
3
15302960
Hoàng Luong
5
Nhất
Đội tuyển
4
14479143
Trần Thị Anh Thư
5
Nhất
Đội tuyển
5
12858571
Pham Xuan Thai
5
Nhất
Đội tuyển
6
12863369
Le Huu Phuc Thien
5
Nhi
Đội tuyển
7
12863578
Lê Bá Quốc
5
Ba
Đội tuyển
8
13620614
Lê Văn Khánh Duy
5
Ba
Đội tuyển
9
12860931
Lê Hoàng Phương Thảo
5
K.Khích
 
10
12861202
Võ Thị Thảo Sương
5
K.Khích
 
KHỐI 4
1
12407025
Tran Hoang Duy
4
Nhất
 
2
17303450
Tran Vu Nhat Linh
4
Nhì
 
KHỐI 3  
1
14094280
Lê Anh Quốc
3
Ba
 
2
14794931
Hoàng Nguyễn Trà My
3
K.Khích
 
 

                                                                                            Triệu Đông, ngày 20 tháng 3 năm 2013

           Hiệu Trưởng                                                          Người lập

 

           Nguyễn Diệp                                                   Võ Hồng Phong