Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

HỌC SINH ĐẠT GIẢI IOE CẤP TỈNH 2012-2013

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU ĐÔNG
 
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI IOE CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012-2013
 

STT
ID
Họ và tên
Điểm
Thời gian thi
Ngày sinh
Giải
1
104986309
Lê Hữu Thông 
1310
22 phút 40 giây
 
KK
2
109443282
Nguyễn Hoài Nam 
1250
25 phút 57 giây
 
KK
3
108545652
Trần Hoàng Duy 
1210
27 phút 2 giây
 
KK

                                                                                     Triệu Đông, ngày 20 tháng 3 năm 2013
Hiệu trưởng                                                Người lập
 
 
 
 
                        Nguyễn Diệp                                           Võ Hồng Phong