Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

KẾT QUẢ THI IOE CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                    XẾP GIẢI THI IOE CẤP HUYỆN
                TRIỆU PHONG                                                NĂM HỌC 2012 - 2013
                                      Khoá thi ngày 12 tháng 1 năm 2013

STT
ID
Họ và tên
Điểm
Trường
Xếp giải
Lớp
1
110166757
Lê Văn Huy 
980
Trường TH Triệu Đông
Giải ba
3
2
104986309
lehuu thong 
1140
Trường TH Triệu Đông
Giải nhì
4
3
109443282
Nguyen hoai nam 
1120
Trường TH Triệu Đông
Giải nhì
4
4
108545652
Trần Hoàng Duy 
1120
Trường TH Triệu Đông
Giải nhì
4
5
108375217
Phương Thế Ngọc 
990
Trường TH Triệu Đông
Khuyến khích
4