Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

KẾT QUẢ THI IOE CẤP TRƯỜNG LỚP 4

KẾT QUẢ THI IOE CẤP TRƯỜNG LỚP 4
Ngày 08 tháng 12 năm 2012
STT ID Họ và tên Điểm Thời gian thi Số lần thi Mã sô
1 108020381 LEHUUTHONG  750 29 phút 58 giây 1  03121214572321
2 104614151 lebatien  690 29 phút 58 giây 1  03121214572321
3 108373783 Trần Hoàng Duy  600 29 phút 57 giây 1  03121214572321
4 109443282 Nguyen hoai nam  530 29 phút 57 giây 1  03121214572321
5 109070259 Hoàng Vũ Hồng Thủy 480 30 phút 1  03121214572321
6 108616448 Lê Thị Thu Hà  350 29 phút 57 giây 1  03121214572321
7 106142635 maucuong  290 29 phút 57 giây 1  03121214572321
8 106201093 HOANG DAI PHONG  700 29 phút 57 giây 1 03121215004834